Sunday, 15 November 2020 - 7:26
එළඹෙන සතියේ පලාපල විස්තරය (2020.11.15 සිට 21 දක්වා)
...
මේෂ ලග්නය
යුග දිවි අවුල්
මේෂ ලග්නය හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව මෙම සතියේ චන්ද්‍රයා 07, 08, 09, 10 යන ස්ථාන­වල ගමන් කර­මින් සතිය ආර­ම්භය සුබ වුවද සතිය මැද කිසි­යම් යුග දිවි ආර­වු­ල­කට හේතු වන නිසා කල්ප­නා­කාරී වන්න.
කෙසේ හෝ සතිය අව­සා­නයේ ආර්ථික වාසි ඉඩම් ලාභ හා අන් අයගේ ඇප උප­කාර ලැබෙනු ඇත. ඔබට සතිය මුල පටන්ම කිසි­යම් කාර්ය බහු­ල­තා­වක් නිසා ශාරී­රික පීඩා දැනේ. තුන­ටි­යට විය හැකි ආපදා සහ­ගත තත්ත්ව­යක් ද උද්ගත විය හැකිය.
 
වෘෂභ ලග්නය
පිට­ස්තර අය නිසා උව­දුරු
මෙම සතිය ඔබට සුභ යැයි කිව නොහැකි කරුණු කිහි­ප­ය­කට මුහුණ දීමට සිදු­වනු ඇත. ඒ අනුව මෙම සතියේ ඔබේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව චන්ද්‍රයා 06,07,08,09 යන ස්ථාන ස්පර්ශ කරන නිසාය.
විදේ­ශ­යක සිට පැමිණි අයකු නිසා චෝදනා රැස­කට මුහුණ දීමට ද සිදු­වෙන පිට­ස්තර අය පිළි­බඳ දක්වන වැඩි සැල­කිල්ල නිසා තමාගේ ළඟ සිටින අය දුර­ස්වන බවත් දක්නට ලැබී­මට පුළු­වන. කෙසේ හෝ ජීවි­තය සම­බර අයු­රින් කර­ගෙන යෑමෙන් ඔබගේ ප්‍රශ්න අවම කර ගත හැකිය.
 
මිථුන ලග්නය
දරු සම්පත් උරුම වේ
මිථුන ලග්නය හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍රය අනුව මෙම සතියේ චන්ද්‍රයා 05, 06, 07, 08 යන ස්ථාන­වල ගමන් කිරීම නිසා අන් දින­ව­ලට වඩා යහ­පත් ප්‍රති­ඵල ගෙන­දෙන සති­යක් වනු ඇත. විශේ­ෂ­යෙන් පසු­ගිය කාලයේ ඔබට තිබූ අස­නීප තත්ත්ව­යන් ක්‍රම ක්‍රම­යෙන් පහව යන අතර දරු සම්පත් අපේක්ෂා කරන අයට දරු සම්පත් ද විවා­හාදි කට­යුතු අපේක්ෂා කරන අයට විවා­හ­යට කරුණු සැල­සෙන බවද කිව හැකිය.
 
කටක ලග්නය
ආර්ථික වාසි හා රැකියා ලාභ
ලග්නා­ධි­පති 04 වැන්නෙන් ගමන අර­ඹන මෙම සතිය කටක ලග්න හිමි ඔබට සුවි­ශේෂී වාස­නා­වන්ත අවස්ථා රැසක් උදා වේ.
චන්ද්‍රයා 04,05,06,07 යන ස්ථාන­වල ගමන් කිරීමේ ප්‍රති­ඵ­ල­යක් ලෙස ඔබට මුලින්ම හදිසි ධන ලාභ­ය­කින් ආරම්භ වන මෙම සතිය තුළ අත­පසු වූ කට­යුතු කීප­ය­කට අත ගැසීම හා සිරවී තිබූ ආර්ථික අප­හ­සුතා රැස­කින් අත් මිදී­මට හැකි වෙයි.
රැකියා ගතව පැවති ගැටලු කීප­ය­කින්ද මිදී­මට ඔබට හැකි­වෙයි. පපුවේ හතිය සෙම පැව­තීම නිසා අප­හ­සුතා දැනෙනු ඇත.
 
සිංහ ලග්නය
සිතේ සතුට රජ­යන සති­යකි
සිංහ ලග්නය හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව මෙම සතියේ චන්ද්‍රයා 03, 04,05, 06 යන ස්ථාන­වල ගමන් කිරීම නිසා යහ­පත් වන අතර තර්කා­නු­කූ­ලව තමාට එන ගැටලු කීප­යක් අව­සන් කර ගැනී­මට හැකි වෙයි.
විශේ­ෂ­යෙන් පැවති නඩු හබ­යක් හා ඊටම සමාන නීති ගැට­ලු­ව­කින් නිද­හස් වීමටද ඔබට අභි­යෝ­ග­යක්ව පැවති ගැටලු රැස­කින් මිදී­මට ද ඔබට හැකි­වෙයි.
ඔබ දින­පතා කර­ගෙන ආ ආගම් කට­යු­ත්තක ප්‍රති­ඵල දැනෙ­න්නට පටන් ගනී. ඒ නිසාම සිතේ සතුට රජ­යන සති­යකි.
 
කන්‍යා ලග්නය
ඥාති සබ­ඳතා සවි­මත් වේ.
කන්‍යා ලග්නය හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව 02, 03,04,05 යන ස්ථාන­වල ගමන් කිරීම සතු­ටු­දා­යක ආරංචි රැසක් නිසා සිතට සැන­සුම එන සති­යකි.
ඔබ නොසිතූ පිරි­සක් ඔබගේ දියු­ණුව වෙනු­වෙන් ඔබ වෙත සහ­යෝ­ගය දෙනු ඇත.
ඥාති සබ­ඳතා සවි­මත් වේ. සිතේ අධි­ෂ්ඨා­න­යෙන් සාර්ථක ආයෝ­ජ­න­ය­කට වුවද සුබ කාල වක­වා­නු­වකි. වාහන ලාභ නව නිවාස ලාභ ගෙන­දෙන සති­යක්ද වෙයි. උනන්දු වන්න.
තම කට­යුතු ආර­ම්භ­යේදී වෙන­දාට වඩා ඔබ දිරි­මත් කෙරෙන වාසි රැසක් ඔබ සතු වෙයි.
 
තුලා ලග්නය
භෞතික සම්ප­ත්වල උරු­ම­යක්
තුලා ලග්නය හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍රය අනුව චන්ද්‍රයා 01, 02, 03, 04 යන ස්ථාන පසු­කර යෑමත් චන්ද්‍රයා ලග්න ගත වීමත් රැකි­යාවේ තිබූ ගැටලු රැසක් නිරා­ක­ර­ණය වේ.
තවද තුලා ලග්න­යට අනුව එය සිකු­රුගේ හා චන්ද්‍ර­යාගේ බල පැවැත්ම නිසාත් කලා­කාමී සෞන්ද­ර්ය­වාද අද­හස් උද­හස් මුඳු­න්ප­ත්වන ඒවා­යින් උසස් වින්ද­න­යක් ලබන තත්ත්ව­යක් ද පෙනෙ­න්නට තිබේ.
තවද මුද­ල්මය වාසි හා භෞතික සම්පත් ලාභ ද හිමි වනු ඇත.
 
වෘශ්චික ලග්නය
සතිය අව­සා­නයේ දේපළ හිමි­කම්
වෘශ්චික ලග්නය හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව චන්ද්‍රයා 12, 01, 02, 03 යන ස්ථාන­වල ගමන් කිරීම නිසා සතිය ආර­ම්භය අසුබ පලද සතිය අව­සා­නය සුබ පලද උදා කිරී­මට නිය­මි­තය.
විශේ­ෂ­යෙන් සතිය මුල පාදයේ වළලු­කර හා ආපදා ගෙන දෙන අතර ආහාර වලින් ඇති­වන පීඩා­කාරී තත්ත්වය නිසා අප­හ­සු­තාද විඳී­මට සිදු වේ. සතිය අව­සා­නයේ දේපළ හිමි­කම් ආර්ථික හිමි­කම් අත්වන බව පෙනේ.
 
ධනු ලග්නය
හදිසි ආර්ථික ප්‍රති­ලාභ
ධනු ලග්න හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව ප්‍රබල ආර්ථික ප්‍රති­ලා­භ­ය­කින් ආරම්භ වන මෙම සතිය පුරා­ව­ටම සතුට ඉහළ නංවා ගැනී­මට හැකි වේ.
තමා විසින් අන් අය­කුට දී තිබූ මුද­ලක් නැවත ලැබීම එය ඔබ බලා­පො­රො­ත්තුව සිටි ව්‍යාපාර කට­යු­ත්ත­කට ආයෝ­ජ­නය කිරී­ම­ටද හැකි­යාව උදා වෙයි.
තම මවු පාර්ශ්වයේ අයකු වෙතින් මෙම ප්‍රති­ලාභ උදා වන අතර මඟ නවතා දමා තිබූ ව්‍යාපා­ර­යක් නැවත පණ ගන්වා ගැනී­මට හෝ අලුත්ම කට­යු­ත්ත­කට අත ගැසී­මට ඔබට හැකි වෙයි.
 
මකර ලග්නය
බොහෝ අය­ගෙන් ප්‍රසා­දය
මකර ලග්න හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍රය අනුව චන්ද්‍රයා මෙම සතියේ 10, 11, 12, 01 කියන්න ඒ ස්ථාන­වල ගමන් කිරීම ද සිරවී තිබූ ඔබගේ අද­හස් ක්‍රියා­වට නැංවී­මට හැකි වන සති­යකි.
අනුන් වෙනු­වෙන් කැප වීමට තිබෙන ඉඩ­කඩ වැඩි නිසා කාර්ය­බ­හුල සති­යක් වුවද ඉන් ලැබෙන ප්‍රති­ලාභ සතු­ටු­දා­යක වනු ඇත.
රැකියා ස්ථාන­ග­තව තිබූ ගැටලු විසඳේ. ඔබගේ පදවි තානා­න්තර උසස් වේ. ඒ අත­ර­තුර පැන නගින සතුරු උව­දු­රක් නිසා සතිය අව­සා­නයේ සිතට කන­ස්ස­ල්ලක් ද එක් වේ.
 
කුම්භ ලග්නය
මැණික් ලාභ
කුම්භ ලග්න හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව චන්ද්‍රයා 09, 10, 11, 12 කියන්න ස්ථාන­වල ගමන් කිරී­මත් ව්‍යාපා­රි­ක­යකු නම් ව්‍යාපා­ර­යට නව අංගෝ­පාංග එකතු කර­ගත හැකි තත්ත්ව­යක් ද උදා වේ.
පෙර පින් මහි­මය මත එසේ සිදු­වන අතර තමන්ට කලක් පැවති නීති ගැට­ලු­ව­කින් මිදී­ම­ටද අව­ස්ථාව උදා වනු ඇත.
තමන්ට හිමි­ව­න්නට තිබී අන්සතු වූ වස්තු­වක් වෙත්නම් ඒවා යළි තමන්ට ලැබෙනු ඇත. මහ පොළො­වෙන් ලැබෙන වස්තු­වක් මැණික් ආදී උරු­ම­කම් ද අත්පත් වන සති­යක් බව කිව හැකි ය.
 
මීන ලග්නය
හදිසි ධන හානි
මීන ලග්න හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව සතිය ආරම්භ වන්නේ අට වැන්න වන තුලා ලග්න­යෙන් වන නිසා සතිය ආර­ම්භය හදිසි ධන හානි­යක්. තුන­ටිය ආශ්‍රිත ආප­දා­වක් සිදු­වී­මට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇත. තම ඥාති පාර්ශ්ව­ව­ලින් එළ­ඹෙන ප්‍රති­වි­රෝධී අද­හස් නිසා සිත නොස­න්සුන් කරන සති­යකි.
විශේ­ෂ­යෙන් තම සහ­කරු හෝ සහ­කා­රිය වෙතින් විවිධ සිත් තැවු­ලට හේතු වන සිදු­වීම් සිදු වේ.
එහෙත් සමා­නා­ත්ම­තාව අව­බෝ­ධය මත මෙම ගැටලු අවම කර ගත හැකි වන අතර සතිය අව­සා­නයේ චන්ද්‍ර­යාගේ යහ­පත් හැසි­රීම මත රැකි­යා­ගත යහ­ප­ත්කම් ද හිමි­වන ලකුණු පවතී.


More News
...
Monday, 08 February 2021 - 11:09

ලෝකයේ මිනිසා ඇතුළු සියලුම ජීවින් මෙන්ම සොබාදහමද රඳා පවතින්නේ, සූර්යයා නිසා බවට ඈත අතීතයේ සිටම අපගේ...   Read more

...
Sunday, 07 February 2021 - 9:27

  මේෂ- අඹු­සැමි මත භේද මේෂ ලග්නය හිමි ඔබට මෙම සතිය ආර­ම්භය අස­තු­ටු­දා­යක වුවත් සතිය මැද භාගයේ...   Read more

...
Monday, 01 February 2021 - 10:00

ජලය මිනිසාගේ ප‍්‍රධානතම අවශ්‍යතාවයක්. නිවසකට ජලය ලබා ගැනීමේ පහසුකම අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා....   Read more

දවසේ වීඩියෝව