Wednesday, 13 January 2021 - 10:07
අභි­යෝග ජය­ ග­නි­මින් ලංකා බැංකු­වෙන් පුරෝ­ගාමි මෙහෙ­යක්
...
දේශීය බැංකු ක්ෂේත්‍රය තුළ අද්වි­තීය සන්නා­ම­යක් සනි­ටු­හන් කර­මින්, ලංකා බැංකුව බලා­පො­රොත්තු සහි­තව 2020 අභි­යෝග සාර්ථ­කව ජය­ගැ­නී­මට සමත්වී තිබේ. ගෝලීය Covid-19 ව්‍යස­න­කාරී තත්ත්වය තුළ අඛණ්ඩ සේවා සැප­යීම සඳහා නව්‍ය උපාය මාර්ගික සැල­සුම් අනු­ග­ම­නය කිරී­මට සමත්වූ බවත්ඒ සඳහා ලංකා බැංකුව සතු පරි­ණත මානව සම්පත උප­යෝගී කර ගනි­මින් දේශීය ආර්ථික වර්ධ­න­යට දාය­ක­ත්වය සප­ය­මින් 2021 නව වස­රට සාර්ථ­කව මුහුණ දෙන්නට බැංකුව සමත්ව ඇතැයි පසු­ගි­යදා පැවති මාධ්‍ය හමුව අම­ත­මින් ලංකා බැංකුවේ සභා­පති කාන්චන රත්වත්තේ මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ලංකා බැංකුව විසින් රු. බිලි­යන 39ක් ‘සෞභාග්‍යා Covid-19 ණය යෝජනා ක්‍රමය‘ යටතේ Covid-19 ව්‍යස­නය හේතු­වෙන් මූල්‍ය අප­හ­සු­තා­වන්ට ලක් වූ ව්‍යාපා­රි­ක­යන්ට කාරක ප්‍රාග්ධ­නය සංව­ර්ධ­නය හා කෘෂි­කා­ර්මික අංශය සඳහා BOC ‘දිවි උදාන‘ ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ණය පහ­සු­කම් ඇතු­ළුව රුපි­යල් බිලි­යන 128ක් දී මට සම­ත්ව ­තිබෙනවා.
2020 සැප්තැ­ම්බර් 30න් අව­සන් මාස 9 සඳහා පම­ණක් බදු­ව­ලට පෙර ලාභය රුපි­යල් බිලි­යන 16. 6 ක් සහ බදු ගෙවී­මෙන් පසු ලාභය රුපි­යල් බිලි­යන 11. 7ක් විය. මේ කාල­සී­මාව සඳහා බැංකුවේ මුළු ආදා­යම රුපි­යල් බිලි­යන 181. 8ක් වන අතර, එය 2%ක ආන්තික වැඩි වීමකි. මේ කාල­සී­මාව සඳහා අර­මු­දල නොවන ආදා­යම රුපි­යල් බිලි­යන 12. 9ක් වී ඇති අතර, එය රුපි­යල් බිලි­යන 1. 7ක වැඩි වීමකි. එයින් විනි­මය ලාභය රුපි­යල් බිලි­යන 3. 6ක් දක්වා වර්ධ­නය වී තිබෙනවා.

මේ සියලු අභි­යෝග අතර බැංකුවේ වත්කම් පද­නම 17% කින් වර්ධ­නය වී රුපි­යල් ට්‍රිලි­යන 2. 8ක් බවට පත්ව වර්ධ­න­ය වී ඇති අතර, ණය කලඹේ වර්ධ­නය 25% කි. බැංකුවේ සමස්ත ණය කලඹ රුපි­යල් ට්‍රිලි­යන 1. 9ක් වන අතර, රජය විසින් ආරම්භ කරන ලද ප්‍රධාන යටි­තල පහ­සු­කම් සංව­ර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ණය ප්‍රදා­නය, ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීම සඳහා මධ්‍ය පරි­මාණ සමා­ගම් සඳහා අර­මු­දල් අව­ශ්‍යතා සැප­යීම, සුළු හා මධ්‍ය පරි­මාණ ව්‍යාපාර අංශ­යට ණය දීම සහ කෘෂි­කා­ර්මික, ධීවර වැනි ප්‍රමු­ඛතා අංශ ඇතුළු රාජ්‍ය හා පෞද්ග­ලික අංශයේ ණය දීමට ලංකා බැංකුව විසින් දායක වී ඇති අත­රම අදාළ ක්‍ෂේත්‍ර වෙනු­වෙන් මේ කාල­සී­මාව තුළ කාලීන ණය, ව්‍යාපෘති ණය, පුද්ග­ලික ණය ආදී පහ­සු­කම් දීමට කට­යුතු කර තිබෙනවා. ව්‍යාපාර කාරක ප්‍රාග්ධන අව­ශ්‍යතා සපු­රා­ල­මින් බැංකුව ප්‍රදා­නය කළ ණය හේතු­වෙන් කාලීන ණය 28%කින් වර්ධ­නය වී තිබෙනවා. අඩු පොලී අනු­පාත තිබි­ය­දීත් බැංකු ක්‍ෂේත්‍රයේ 24% ක් නියෝ­ජ­නය කරන ලංකා බැංකුවේ තැන්පතු පද­නම රුපි­යල් ට්‍රිලි­යන 2. 3ක් නියෝ­ජ­නය කරන්නේ අඩු විය­දම් අර­මු­දල් උත්පා­ද­නය කරන ජංගම හා ඉතු­රුම් තැන්පතු 33% ක ප්‍රති­ශ­ත­ය­කින් වැඩි කර ගනි­මින්. දෙසැ­ම්බර් මස අව­සන් වන විට ආමුඛ ප්‍රේෂණ (Inward Remittances) සඳහා අමෙ­රි­කානු ඩොලර් බිලි­යන 2. 7ක් එනම් 1. 18%ක වර්ධ­න­යක් පෙන්නුම් කරන ලදි. 2020 දෙසැ­ම්බර් 01 වැනිදා බිලි­යන 10 ක AT 1 බැඳු­ම්කර නිකු­තුව සිදු­කළ අතර 2020 ජුලි මාස­යේදී බිලි­යන 5ක ප්‍රථම AT 1 බැඳු­ම්ක­රය සාර්ථ­කව සම්පූර්ණ කර­න්නට හැකිව තිබේ.

මේ බැඳු­ම්කර නිකු­තු­වල ප්‍රති­ඵ­ල­යක් ලෙස ව්‍යාපාර ව්‍යාප්ති­යට අවශ්‍ය බැංකුවේ ප්‍රාග්ධන පද­නම තව­දු­ර­ටත් ශක්ති­මත් කර ගැනී­මට හැකි­යාව ලැබී ඇත. නියා­මන සම්ම­ත­යන්ට වඩා ඉහ­ළින් 2020 සැප්තැ­ම්බර් 30 වන විට බැංකුවේ ස්ථීර ප්‍රාග්ධ­නය සහ සමස්ත ප්‍රාග්ධන අනු­පා­තය පිළි­වෙ­ළින් 10.4% සහ 14.0% ක්. බැංකුවේ ව්‍යස්ථා­පිත ද්‍රව­ශී­ලතා තත්ත්ව­යද වාසි­දා­යක මට්ට­මක පැවති අතර, එය 29% කි. එය එහි සාමාන්‍ය වන 20% කට වඩා ඉහළ අග­යක් වාර්තා කරනවා. කෙසේ වෙතත්, Covid-19 ව්‍යස­නයේ අභි­යෝග මධ්‍යයේ වුවද, නව ශාඛා­වක් සහ නව ‘සීමිත සේවා’ ශාඛා දෙකක් විවෘත කිරී­මෙන් සිය ගනු­දෙ­නු­කාර සේවය පුළුල් කිරී­මට ලංකා බැංකු­වට හැකි වූ අතර, පසු­ගිය වර්ෂය තුළ ශාඛා 22ක් නැවත ස්ථාන­ගත කර තිබෙනවා. එමෙන්ම, නව CRM යන්ත්‍ර 132ක් ස්ථාපිත කිරී­ම­ටද බැංකු­වට හැකි­යාව ලැබුණා. ඒ හා සම­ගම ලංකා බැංකුවේ ගනු­දෙ­නු­කාර සේවා ස්ථාන ප්‍රමා­ණය 2,000 දක්වා වර්ධ­නය වීම බැංකුව ලද මහඟු ජය­ග්‍ර­හ­ණ­යක්. මීට අම­ත­රව බැංකුව විසින් නව සාමා­න්‍ය­ක­ර­ණ­යට අනු­ව­ර්ත­නය වෙමින් ඩිජි­ට­ල්ක­ර­ණය කෙරෙහි වැඩි අව­ධා­න­යක් යොමු කළ අතර, ගනු­දෙ­නු­ක­රු­වන් සාමාන්‍ය සුපු­රුදු බැංකු­ක­ර­ණයේ සිට ඩිජි­ටල් බැංකු­ක­ර­ණය වැලඳ ගැනී­මේදී කැපී පෙනෙන වර්ධ­න­යක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා. මෑත කාලී­නව BApp, Smart Pay, Online banking හරහා මාර්ග­ගත ගනු­දෙනු වැඩි­වී­මක් පෙන්නුම් කරනවා. වසරේ අග භාග­යේදී අර­මු­දල් අව­ශ්‍යතා සැප­යී­මෙන් එහා ගිය බැංකුව ජාතියේ බැංකු­ක­රු­වාගේ භූමි­කා­වෙන් පිය­ව­රෙන් පිය­වර ඔබ්බට ගොස් බස්නා­හිර පළා­තෙන් පිටත සුළු හා මධ්‍ය පරි­මාණ ව්‍යාපා­රි­ක­යන් දැනු­වත් කිරීමේ වැඩ­මු­ළුද සාර්ථ­කව නිම කරන ලදි. ව්‍යාපාර ප්‍රති­නි­ර්මා­ණය සඳහා නවමු අත්දැ­කීම් සහ දැනුම බෙදා­හදා ගැනීම මෙන්ම කාර්ය මණ්ඩ­ලයේ සහ ගනු­දෙ­නු­ක­රු­වන්ගේ සෞඛ්‍යය හා ආර­ක්ෂාව පිළි­බඳ උප­රිම අව­ධා­නය යොමු කර­න්නට බැංකුව සමත් ව තිබෙනවා. ලොව ප්‍රධා­න­තම බැංකු 1,000 අත­රට පත් වූ ලංකා බැංකුව The Banker (UK) සඟ­රාව මගින් දිව­යිනේ අංක එකේ බැංකු සන්නා­මය බවට නම් කිරී­මද, ලංකා බැංකුව ලද ජය­ග්‍ර­හ­ණ­යක්. SLIM-Nielsen’s 2020 සම්මාන උළෙ­ලේදී People’s Banking Service of the Year සම්මා­න­යෙන් පිදුම් ලද ලංකා බැංකුව Brand Finance Lanka සහ Media Services (Pvt) Ltd එක­මු­තු­වෙන් ප්‍රකා­ශ­යට පත් කරන ‘Brand Annual‘ හිදී අඛ­ණ්ඩව දොළො­ස්වැනි වර­ටත් දිව­යිනේ අංක එකේ බැංකු සන්නා­මය බවට ප්‍රකා­ශ­යට පත්කි­රී­මද විශේ­ෂ­ත්ව­යක්.

ජාත්‍ය­න්තර වාණිජ මණ්ඩ­ලය CIMA Sri Lanka සහ Daily FT මගින් දිව­යිනේ වඩාත් පිළි­ගැ­නී­මට ලක් වූ ආය­තන 10 අත­රට පත් වීම­ටත්, Best HR Organization to work for ලෙස Global HR Excellence 2020 සම්මාන උළෙ­ලේදී පිදුම් ලබ­න්න­ටත් ආසි­යානු සංව­ර්ධන බැංකුව මගින් The Best Employer Brand Awards 2020‘ සම්මා­න­යට පාත්‍ර වන්න­ටත් ලංකා බැංකුව සමත් ව තිබෙනවා.


More News
...
Thursday, 21 January 2021 - 21:21

   මෙම වර්ෂයේ රැකියා සඳහා දකුණු කොරියාවට පිටත්ව යන පළමු කණ්ඩායම අද (21)එරට බලා පිටත්ව ගියේය. ශ්‍රමිකයින්...   Read more

...
Wednesday, 20 January 2021 - 11:00

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමු­ඛ­තම මූල්‍ය සමා­ග­මක් වන HNB FINANCE සිය විශිෂ්ට සේවා තත්ත්වය යළිත් ශක්ති­මත්...   Read more

...
Tuesday, 19 January 2021 - 9:21

    කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඉතිහාසයේ ඉහළම අගය ඊයේ (18) වාර්තා විය. ඒ අනුව ඊයේ...   Read more

දවසේ වීඩියෝව