සියලුම ජෝතිෂ්‍ය පුවත්
img
Monday, 08 February 2021 - 11:09

ලෝකයේ මිනිසා ඇතුළු සියලුම ජීවින් මෙන්ම සොබාදහමද රඳා පවතින්නේ, සූර්යයා නිසා බවට ඈත අතීතයේ සිටම අපගේ...

  Read more
img
Sunday, 07 February 2021 - 9:27

  මේෂ- අඹු­සැමි මත භේද මේෂ ලග්නය හිමි ඔබට මෙම සතිය ආර­ම්භය අස­තු­ටු­දා­යක වුවත් සතිය මැද භාගයේ...

  Read more
img
Monday, 01 February 2021 - 10:00

ජලය මිනිසාගේ ප‍්‍රධානතම අවශ්‍යතාවයක්. නිවසකට ජලය ලබා ගැනීමේ පහසුකම අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා....

  Read more
img
Monday, 18 January 2021 - 11:08

මේෂ- නැතිවී තිබූ ස්වර්ණා­භ­ර්ණ­යක් හමු වේ මේෂ ලග්නය හිමි ඔබට මෙම සතිය ඉතා වාස­නා­වන්ත සති­යකි....

  Read more
img
Sunday, 13 December 2020 - 10:00

  මේෂ -රැකි­යා­ගත ප්‍රති­ලාභ රැසක් ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව සතිය ආර­ම්භයේ මුදල් නාස්ති­යක්...

  Read more
img
Friday, 11 December 2020 - 8:58

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ විශාලතම ග්‍රහලෝක දෙක වන බ්‍රහස්පති සහ සෙනසුරු මේ දින වල එකිනෙකට සමීප වෙමින්...

  Read more
img
Wednesday, 09 December 2020 - 9:45

මේෂ ලග්නය - රැකියා ස්ථාන­ගත සතුරු කර­දර ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව මෙම සතියේ චන්ද්‍රයා 04 - 05 - 06 - 07 යන...

  Read more
img
Friday, 27 November 2020 - 6:22

2020නොවැම්බර් මස 27 සිකුරාදා   රාහු කාලය දිවා 09.02 සිට 10.30 දක්වාරාත්‍රී 08.54 සිට 10.27 දක්වා ශුභ දිසාව - නැගෙනහිර මරු...

  Read more
img
Sunday, 15 November 2020 - 7:26

මේෂ ලග්නය යුග දිවි අවුල් මේෂ ලග්නය හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව මෙම සතියේ චන්ද්‍රයා 07, 08, 09, 10 යන ස්ථාන­වල...

  Read more
img
Thursday, 12 November 2020 - 7:13

2020 නොවැම්බර් මස12  බ්‍රහස්පතින්දා   රාහු කාලය දිවා 01.23 සිට 02.52 දක්වාරාත්‍රී 01.25 සිට 02.57 දක්වා ශුභ...

  Read more
img
Friday, 06 November 2020 - 6:29

2020 නොවැම්බර් 06 - සිකුරාදා රාහු කාලය දිවා 10.23 සිට 11.55 දක්වා රාත්‍රි 10.23 සිට 11.55 දක්වා ශුභ දිසාව- බස්නාහිරමරු...

  Read more
img
Wednesday, 04 November 2020 - 6:54

ලග්නයට අනුව අද දවස ඔබට කොහොමද? (2020.11.04)2020නොවැම්බර් මස04 වැනිබදාදාරාහු කාලය දිවා 11.54 සිට 01.23 දක්වා රාත්‍රී...

  Read more
img
Tuesday, 03 November 2020 - 6:24

2020 නොවැම්බර් මස 03වැනි අඟහරුවාදා රාහු කාලය දිවා 02.52 සිට 04.21 දක්වා රාත්‍රි 02.56 සිට 04.27 දක්වා ශුභ දිශාව...

  Read more
img
Saturday, 26 September 2020 - 18:33

අප සිරුරේ අභ්‍යන්තරිකව තැන්පත් වී ඇති දේ අතිවිශාලය. හඳුනා ගැනීමටද හැකි වී ඇත්තේ ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයකි....

  Read more
img
Saturday, 26 September 2020 - 18:32

නිවෙස පිහිටි භූමියේ හැඩය, පිහිටීම නිසා ඇතිවන දෝෂ භූමිය ආශ්‍රිත බහිරව, භූත, අනවින, කොඩිවින වැනි...

  Read more
img
Saturday, 26 September 2020 - 18:30

ජන්ම කේන්දරයක භාව දොළහෙන් 3, 6, 10, 11 යන ස්ථානයන් උපචය ස්ථාන ලෙසින් හඳුන්වන අතර, මෙම ස්ථානවල හිමිවන්නේද...

  Read more
img
Saturday, 26 September 2020 - 18:28

අද වෙද්දි මහල් නිවාස ඉදිකිරීම එක්තරා රැල්ලක් බවට පත්වෙමින් තිබෙනවා. අනවශ්‍ය ඉඩකඩ සීමා වීම හේතු...

  Read more
img
Saturday, 26 September 2020 - 18:27

පසුගිය 23 වැනි දින රාහු කේතු මාරුවක් සිද්ධ වුණා. එම ග්‍රහ මාරුව ඇතැම් ලග්නවලට සුබ වගේම තවත් ලග්නවලට...

  Read more
...
Monday, 08 February 2021 - 11:09

ලෝකයේ මිනිසා ඇතුළු සියලුම ජීවින් මෙන්ම සොබාදහමද රඳා පවතින්නේ, සූර්යයා නිසා බවට ඈත අතීතයේ සිටම අපගේ...   Read more

...
Sunday, 07 February 2021 - 9:27

  මේෂ- අඹු­සැමි මත භේද මේෂ ලග්නය හිමි ඔබට මෙම සතිය ආර­ම්භය අස­තු­ටු­දා­යක වුවත් සතිය මැද භාගයේ...   Read more

...
Monday, 01 February 2021 - 10:00

ජලය මිනිසාගේ ප‍්‍රධානතම අවශ්‍යතාවයක්. නිවසකට ජලය ලබා ගැනීමේ පහසුකම අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා....   Read more

...
Monday, 18 January 2021 - 11:08

මේෂ- නැතිවී තිබූ ස්වර්ණා­භ­ර්ණ­යක් හමු වේ මේෂ ලග්නය හිමි ඔබට මෙම සතිය ඉතා වාස­නා­වන්ත සති­යකි....   Read more

...
Sunday, 13 December 2020 - 10:00

  මේෂ -රැකි­යා­ගත ප්‍රති­ලාභ රැසක් ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව සතිය ආර­ම්භයේ මුදල් නාස්ති­යක්...   Read more

...
Friday, 11 December 2020 - 8:58

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ විශාලතම ග්‍රහලෝක දෙක වන බ්‍රහස්පති සහ සෙනසුරු මේ දින වල එකිනෙකට සමීප වෙමින්...   Read more

...
Wednesday, 09 December 2020 - 9:45

මේෂ ලග්නය - රැකියා ස්ථාන­ගත සතුරු කර­දර ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව මෙම සතියේ චන්ද්‍රයා 04 - 05 - 06 - 07 යන...   Read more

...
Friday, 27 November 2020 - 6:22

2020නොවැම්බර් මස 27 සිකුරාදා   රාහු කාලය දිවා 09.02 සිට 10.30 දක්වාරාත්‍රී 08.54 සිට 10.27 දක්වා ශුභ දිසාව - නැගෙනහිර මරු...   Read more

...
Sunday, 15 November 2020 - 7:26

මේෂ ලග්නය යුග දිවි අවුල් මේෂ ලග්නය හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව මෙම සතියේ චන්ද්‍රයා 07, 08, 09, 10 යන ස්ථාන­වල...   Read more

...
Thursday, 12 November 2020 - 7:13

2020 නොවැම්බර් මස12  බ්‍රහස්පතින්දා   රාහු කාලය දිවා 01.23 සිට 02.52 දක්වාරාත්‍රී 01.25 සිට 02.57 දක්වා ශුභ...   Read more

...
Friday, 06 November 2020 - 6:29

2020 නොවැම්බර් 06 - සිකුරාදා රාහු කාලය දිවා 10.23 සිට 11.55 දක්වා රාත්‍රි 10.23 සිට 11.55 දක්වා ශුභ දිසාව- බස්නාහිරමරු...   Read more

...
Wednesday, 04 November 2020 - 6:54

ලග්නයට අනුව අද දවස ඔබට කොහොමද? (2020.11.04)2020නොවැම්බර් මස04 වැනිබදාදාරාහු කාලය දිවා 11.54 සිට 01.23 දක්වා රාත්‍රී...   Read more

...
Tuesday, 03 November 2020 - 6:24

2020 නොවැම්බර් මස 03වැනි අඟහරුවාදා රාහු කාලය දිවා 02.52 සිට 04.21 දක්වා රාත්‍රි 02.56 සිට 04.27 දක්වා ශුභ දිශාව...   Read more

...
Saturday, 26 September 2020 - 18:33

අප සිරුරේ අභ්‍යන්තරිකව තැන්පත් වී ඇති දේ අතිවිශාලය. හඳුනා ගැනීමටද හැකි වී ඇත්තේ ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයකි....   Read more

...
Saturday, 26 September 2020 - 18:32

නිවෙස පිහිටි භූමියේ හැඩය, පිහිටීම නිසා ඇතිවන දෝෂ භූමිය ආශ්‍රිත බහිරව, භූත, අනවින, කොඩිවින වැනි...   Read more

...
Saturday, 26 September 2020 - 18:30

ජන්ම කේන්දරයක භාව දොළහෙන් 3, 6, 10, 11 යන ස්ථානයන් උපචය ස්ථාන ලෙසින් හඳුන්වන අතර, මෙම ස්ථානවල හිමිවන්නේද...   Read more

...
Saturday, 26 September 2020 - 18:28

අද වෙද්දි මහල් නිවාස ඉදිකිරීම එක්තරා රැල්ලක් බවට පත්වෙමින් තිබෙනවා. අනවශ්‍ය ඉඩකඩ සීමා වීම හේතු...   Read more

...
Saturday, 26 September 2020 - 18:27

පසුගිය 23 වැනි දින රාහු කේතු මාරුවක් සිද්ධ වුණා. එම ග්‍රහ මාරුව ඇතැම් ලග්නවලට සුබ වගේම තවත් ලග්නවලට...   Read more

දවසේ වීඩියෝව
logo
  Latest Headlines
  දවසේ කාලගුණ අනාවැකිය
  +28
  °
  C
  H: +28°
  L: +26°
  Colombo
  Saturday, 12 September
  See 7-Day Forecast
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri
  +28° +28° +28° +28° +28° +28°
  +26° +26° +26° +26° +26° +26°

  2022 ජුනි මස 30
  කාලගුණයෙන් අවදානාත්මක නිවේදනයත්
  බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් මහනුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් සිහින් වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවේ. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, ඌව පළාතේ සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බවය. මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලත්, බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත්වලත් විටින් විට හමන පැ.කි.මී. 50 ක පමණ තරමක තද සුළං ඇතිවිය හැකිය.මේ අතර, පුත්තලම සිට කොළඹ සහ ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තැනින් තැන වැසි ඇතිවේ.

  දවසේ කාටුනය
  ...