සියලුම ජෝතිෂ්‍ය පුවත්
img
Monday, 08 February 2021 - 11:09

ලෝකයේ මිනිසා ඇතුළු සියලුම ජීවින් මෙන්ම සොබාදහමද රඳා පවතින්නේ, සූර්යයා නිසා බවට ඈත අතීතයේ සිටම අපගේ...

  Read more
img
Sunday, 07 February 2021 - 9:27

  මේෂ- අඹු­සැමි මත භේද මේෂ ලග්නය හිමි ඔබට මෙම සතිය ආර­ම්භය අස­තු­ටු­දා­යක වුවත් සතිය මැද භාගයේ...

  Read more
img
Monday, 01 February 2021 - 10:00

ජලය මිනිසාගේ ප‍්‍රධානතම අවශ්‍යතාවයක්. නිවසකට ජලය ලබා ගැනීමේ පහසුකම අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා....

  Read more
img
Monday, 18 January 2021 - 11:08

මේෂ- නැතිවී තිබූ ස්වර්ණා­භ­ර්ණ­යක් හමු වේ මේෂ ලග්නය හිමි ඔබට මෙම සතිය ඉතා වාස­නා­වන්ත සති­යකි....

  Read more
img
Sunday, 13 December 2020 - 10:00

  මේෂ -රැකි­යා­ගත ප්‍රති­ලාභ රැසක් ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව සතිය ආර­ම්භයේ මුදල් නාස්ති­යක්...

  Read more
img
Friday, 11 December 2020 - 8:58

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ විශාලතම ග්‍රහලෝක දෙක වන බ්‍රහස්පති සහ සෙනසුරු මේ දින වල එකිනෙකට සමීප වෙමින්...

  Read more
img
Wednesday, 09 December 2020 - 9:45

මේෂ ලග්නය - රැකියා ස්ථාන­ගත සතුරු කර­දර ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව මෙම සතියේ චන්ද්‍රයා 04 - 05 - 06 - 07 යන...

  Read more
img
Friday, 27 November 2020 - 6:22

2020නොවැම්බර් මස 27 සිකුරාදා   රාහු කාලය දිවා 09.02 සිට 10.30 දක්වාරාත්‍රී 08.54 සිට 10.27 දක්වා ශුභ දිසාව - නැගෙනහිර මරු...

  Read more
img
Sunday, 15 November 2020 - 7:26

මේෂ ලග්නය යුග දිවි අවුල් මේෂ ලග්නය හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව මෙම සතියේ චන්ද්‍රයා 07, 08, 09, 10 යන ස්ථාන­වල...

  Read more
img
Thursday, 12 November 2020 - 7:13

2020 නොවැම්බර් මස12  බ්‍රහස්පතින්දා   රාහු කාලය දිවා 01.23 සිට 02.52 දක්වාරාත්‍රී 01.25 සිට 02.57 දක්වා ශුභ...

  Read more
img
Friday, 06 November 2020 - 6:29

2020 නොවැම්බර් 06 - සිකුරාදා රාහු කාලය දිවා 10.23 සිට 11.55 දක්වා රාත්‍රි 10.23 සිට 11.55 දක්වා ශුභ දිසාව- බස්නාහිරමරු...

  Read more
img
Wednesday, 04 November 2020 - 6:54

ලග්නයට අනුව අද දවස ඔබට කොහොමද? (2020.11.04)2020නොවැම්බර් මස04 වැනිබදාදාරාහු කාලය දිවා 11.54 සිට 01.23 දක්වා රාත්‍රී...

  Read more
img
Tuesday, 03 November 2020 - 6:24

2020 නොවැම්බර් මස 03වැනි අඟහරුවාදා රාහු කාලය දිවා 02.52 සිට 04.21 දක්වා රාත්‍රි 02.56 සිට 04.27 දක්වා ශුභ දිශාව...

  Read more
img
Saturday, 26 September 2020 - 18:33

අප සිරුරේ අභ්‍යන්තරිකව තැන්පත් වී ඇති දේ අතිවිශාලය. හඳුනා ගැනීමටද හැකි වී ඇත්තේ ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයකි....

  Read more
img
Saturday, 26 September 2020 - 18:32

නිවෙස පිහිටි භූමියේ හැඩය, පිහිටීම නිසා ඇතිවන දෝෂ භූමිය ආශ්‍රිත බහිරව, භූත, අනවින, කොඩිවින වැනි...

  Read more
img
Saturday, 26 September 2020 - 18:30

ජන්ම කේන්දරයක භාව දොළහෙන් 3, 6, 10, 11 යන ස්ථානයන් උපචය ස්ථාන ලෙසින් හඳුන්වන අතර, මෙම ස්ථානවල හිමිවන්නේද...

  Read more
img
Saturday, 26 September 2020 - 18:28

අද වෙද්දි මහල් නිවාස ඉදිකිරීම එක්තරා රැල්ලක් බවට පත්වෙමින් තිබෙනවා. අනවශ්‍ය ඉඩකඩ සීමා වීම හේතු...

  Read more
img
Saturday, 26 September 2020 - 18:27

පසුගිය 23 වැනි දින රාහු කේතු මාරුවක් සිද්ධ වුණා. එම ග්‍රහ මාරුව ඇතැම් ලග්නවලට සුබ වගේම තවත් ලග්නවලට...

  Read more
...
Monday, 08 February 2021 - 11:09

ලෝකයේ මිනිසා ඇතුළු සියලුම ජීවින් මෙන්ම සොබාදහමද රඳා පවතින්නේ, සූර්යයා නිසා බවට ඈත අතීතයේ සිටම අපගේ...   Read more

...
Sunday, 07 February 2021 - 9:27

  මේෂ- අඹු­සැමි මත භේද මේෂ ලග්නය හිමි ඔබට මෙම සතිය ආර­ම්භය අස­තු­ටු­දා­යක වුවත් සතිය මැද භාගයේ...   Read more

...
Monday, 01 February 2021 - 10:00

ජලය මිනිසාගේ ප‍්‍රධානතම අවශ්‍යතාවයක්. නිවසකට ජලය ලබා ගැනීමේ පහසුකම අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා....   Read more

...
Monday, 18 January 2021 - 11:08

මේෂ- නැතිවී තිබූ ස්වර්ණා­භ­ර්ණ­යක් හමු වේ මේෂ ලග්නය හිමි ඔබට මෙම සතිය ඉතා වාස­නා­වන්ත සති­යකි....   Read more

...
Sunday, 13 December 2020 - 10:00

  මේෂ -රැකි­යා­ගත ප්‍රති­ලාභ රැසක් ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව සතිය ආර­ම්භයේ මුදල් නාස්ති­යක්...   Read more

...
Friday, 11 December 2020 - 8:58

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ විශාලතම ග්‍රහලෝක දෙක වන බ්‍රහස්පති සහ සෙනසුරු මේ දින වල එකිනෙකට සමීප වෙමින්...   Read more

...
Wednesday, 09 December 2020 - 9:45

මේෂ ලග්නය - රැකියා ස්ථාන­ගත සතුරු කර­දර ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව මෙම සතියේ චන්ද්‍රයා 04 - 05 - 06 - 07 යන...   Read more

...
Friday, 27 November 2020 - 6:22

2020නොවැම්බර් මස 27 සිකුරාදා   රාහු කාලය දිවා 09.02 සිට 10.30 දක්වාරාත්‍රී 08.54 සිට 10.27 දක්වා ශුභ දිසාව - නැගෙනහිර මරු...   Read more

...
Sunday, 15 November 2020 - 7:26

මේෂ ලග්නය යුග දිවි අවුල් මේෂ ලග්නය හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව මෙම සතියේ චන්ද්‍රයා 07, 08, 09, 10 යන ස්ථාන­වල...   Read more

...
Thursday, 12 November 2020 - 7:13

2020 නොවැම්බර් මස12  බ්‍රහස්පතින්දා   රාහු කාලය දිවා 01.23 සිට 02.52 දක්වාරාත්‍රී 01.25 සිට 02.57 දක්වා ශුභ...   Read more

...
Friday, 06 November 2020 - 6:29

2020 නොවැම්බර් 06 - සිකුරාදා රාහු කාලය දිවා 10.23 සිට 11.55 දක්වා රාත්‍රි 10.23 සිට 11.55 දක්වා ශුභ දිසාව- බස්නාහිරමරු...   Read more

...
Wednesday, 04 November 2020 - 6:54

ලග්නයට අනුව අද දවස ඔබට කොහොමද? (2020.11.04)2020නොවැම්බර් මස04 වැනිබදාදාරාහු කාලය දිවා 11.54 සිට 01.23 දක්වා රාත්‍රී...   Read more

...
Tuesday, 03 November 2020 - 6:24

2020 නොවැම්බර් මස 03වැනි අඟහරුවාදා රාහු කාලය දිවා 02.52 සිට 04.21 දක්වා රාත්‍රි 02.56 සිට 04.27 දක්වා ශුභ දිශාව...   Read more

...
Saturday, 26 September 2020 - 18:33

අප සිරුරේ අභ්‍යන්තරිකව තැන්පත් වී ඇති දේ අතිවිශාලය. හඳුනා ගැනීමටද හැකි වී ඇත්තේ ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයකි....   Read more

...
Saturday, 26 September 2020 - 18:32

නිවෙස පිහිටි භූමියේ හැඩය, පිහිටීම නිසා ඇතිවන දෝෂ භූමිය ආශ්‍රිත බහිරව, භූත, අනවින, කොඩිවින වැනි...   Read more

...
Saturday, 26 September 2020 - 18:30

ජන්ම කේන්දරයක භාව දොළහෙන් 3, 6, 10, 11 යන ස්ථානයන් උපචය ස්ථාන ලෙසින් හඳුන්වන අතර, මෙම ස්ථානවල හිමිවන්නේද...   Read more

...
Saturday, 26 September 2020 - 18:28

අද වෙද්දි මහල් නිවාස ඉදිකිරීම එක්තරා රැල්ලක් බවට පත්වෙමින් තිබෙනවා. අනවශ්‍ය ඉඩකඩ සීමා වීම හේතු...   Read more

...
Saturday, 26 September 2020 - 18:27

පසුගිය 23 වැනි දින රාහු කේතු මාරුවක් සිද්ධ වුණා. එම ග්‍රහ මාරුව ඇතැම් ලග්නවලට සුබ වගේම තවත් ලග්නවලට...   Read more

දවසේ වීඩියෝව
logo