සියලුම ජෝතිෂ්‍ය පුවත්
img
Friday, 27 November 2020 - 6:22

2020නොවැම්බර් මස 27 සිකුරාදා   රාහු කාලය දිවා 09.02 සිට 10.30 දක්වාරාත්‍රී 08.54 සිට 10.27 දක්වා ශුභ දිසාව - නැගෙනහිර මරු...

  Read more
img
Sunday, 15 November 2020 - 7:26

මේෂ ලග්නය යුග දිවි අවුල් මේෂ ලග්නය හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව මෙම සතියේ චන්ද්‍රයා 07, 08, 09, 10 යන ස්ථාන­වල...

  Read more
img
Thursday, 12 November 2020 - 7:13

2020 නොවැම්බර් මස12  බ්‍රහස්පතින්දා   රාහු කාලය දිවා 01.23 සිට 02.52 දක්වාරාත්‍රී 01.25 සිට 02.57 දක්වා ශුභ...

  Read more
img
Friday, 06 November 2020 - 6:29

2020 නොවැම්බර් 06 - සිකුරාදා රාහු කාලය දිවා 10.23 සිට 11.55 දක්වා රාත්‍රි 10.23 සිට 11.55 දක්වා ශුභ දිසාව- බස්නාහිරමරු...

  Read more
img
Wednesday, 04 November 2020 - 6:54

ලග්නයට අනුව අද දවස ඔබට කොහොමද? (2020.11.04)2020නොවැම්බර් මස04 වැනිබදාදාරාහු කාලය දිවා 11.54 සිට 01.23 දක්වා රාත්‍රී...

  Read more
img
Tuesday, 03 November 2020 - 6:24

2020 නොවැම්බර් මස 03වැනි අඟහරුවාදා රාහු කාලය දිවා 02.52 සිට 04.21 දක්වා රාත්‍රි 02.56 සිට 04.27 දක්වා ශුභ දිශාව...

  Read more
img
Saturday, 26 September 2020 - 18:33

අප සිරුරේ අභ්‍යන්තරිකව තැන්පත් වී ඇති දේ අතිවිශාලය. හඳුනා ගැනීමටද හැකි වී ඇත්තේ ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයකි....

  Read more
img
Saturday, 26 September 2020 - 18:32

නිවෙස පිහිටි භූමියේ හැඩය, පිහිටීම නිසා ඇතිවන දෝෂ භූමිය ආශ්‍රිත බහිරව, භූත, අනවින, කොඩිවින වැනි...

  Read more
img
Saturday, 26 September 2020 - 18:30

ජන්ම කේන්දරයක භාව දොළහෙන් 3, 6, 10, 11 යන ස්ථානයන් උපචය ස්ථාන ලෙසින් හඳුන්වන අතර, මෙම ස්ථානවල හිමිවන්නේද...

  Read more
img
Saturday, 26 September 2020 - 18:28

අද වෙද්දි මහල් නිවාස ඉදිකිරීම එක්තරා රැල්ලක් බවට පත්වෙමින් තිබෙනවා. අනවශ්‍ය ඉඩකඩ සීමා වීම හේතු...

  Read more
img
Saturday, 26 September 2020 - 18:27

පසුගිය 23 වැනි දින රාහු කේතු මාරුවක් සිද්ධ වුණා. එම ග්‍රහ මාරුව ඇතැම් ලග්නවලට සුබ වගේම තවත් ලග්නවලට...

  Read more
...
Friday, 27 November 2020 - 6:22

2020නොවැම්බර් මස 27 සිකුරාදා   රාහු කාලය දිවා 09.02 සිට 10.30 දක්වාරාත්‍රී 08.54 සිට 10.27 දක්වා ශුභ දිසාව - නැගෙනහිර මරු...   Read more

...
Sunday, 15 November 2020 - 7:26

මේෂ ලග්නය යුග දිවි අවුල් මේෂ ලග්නය හිමි ඔබගේ කේන්ද්‍ර­යට අනුව මෙම සතියේ චන්ද්‍රයා 07, 08, 09, 10 යන ස්ථාන­වල...   Read more

...
Thursday, 12 November 2020 - 7:13

2020 නොවැම්බර් මස12  බ්‍රහස්පතින්දා   රාහු කාලය දිවා 01.23 සිට 02.52 දක්වාරාත්‍රී 01.25 සිට 02.57 දක්වා ශුභ...   Read more

...
Friday, 06 November 2020 - 6:29

2020 නොවැම්බර් 06 - සිකුරාදා රාහු කාලය දිවා 10.23 සිට 11.55 දක්වා රාත්‍රි 10.23 සිට 11.55 දක්වා ශුභ දිසාව- බස්නාහිරමරු...   Read more

...
Wednesday, 04 November 2020 - 6:54

ලග්නයට අනුව අද දවස ඔබට කොහොමද? (2020.11.04)2020නොවැම්බර් මස04 වැනිබදාදාරාහු කාලය දිවා 11.54 සිට 01.23 දක්වා රාත්‍රී...   Read more

...
Tuesday, 03 November 2020 - 6:24

2020 නොවැම්බර් මස 03වැනි අඟහරුවාදා රාහු කාලය දිවා 02.52 සිට 04.21 දක්වා රාත්‍රි 02.56 සිට 04.27 දක්වා ශුභ දිශාව...   Read more

...
Saturday, 26 September 2020 - 18:33

අප සිරුරේ අභ්‍යන්තරිකව තැන්පත් වී ඇති දේ අතිවිශාලය. හඳුනා ගැනීමටද හැකි වී ඇත්තේ ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයකි....   Read more

...
Saturday, 26 September 2020 - 18:32

නිවෙස පිහිටි භූමියේ හැඩය, පිහිටීම නිසා ඇතිවන දෝෂ භූමිය ආශ්‍රිත බහිරව, භූත, අනවින, කොඩිවින වැනි...   Read more

...
Saturday, 26 September 2020 - 18:30

ජන්ම කේන්දරයක භාව දොළහෙන් 3, 6, 10, 11 යන ස්ථානයන් උපචය ස්ථාන ලෙසින් හඳුන්වන අතර, මෙම ස්ථානවල හිමිවන්නේද...   Read more

...
Saturday, 26 September 2020 - 18:28

අද වෙද්දි මහල් නිවාස ඉදිකිරීම එක්තරා රැල්ලක් බවට පත්වෙමින් තිබෙනවා. අනවශ්‍ය ඉඩකඩ සීමා වීම හේතු...   Read more

...
Saturday, 26 September 2020 - 18:27

පසුගිය 23 වැනි දින රාහු කේතු මාරුවක් සිද්ධ වුණා. එම ග්‍රහ මාරුව ඇතැම් ලග්නවලට සුබ වගේම තවත් ලග්නවලට...   Read more

දවසේ වීඩියෝව
ad
දවසේ කාලගුණ අනාවැකිය
+28
°
C
H: +28°
L: +26°
Colombo
Saturday, 12 September
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
+28° +28° +28° +28° +28° +28°
+26° +26° +26° +26° +26° +26°

2020 නොවැම්බර් මස 28

ගිනිකොණ දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව ඉදිරි පැය 24 තුලදී, අඩු පීඩන තත්වයක් වර්ධනය වීමේ හැකියාවක් පවතී. ඉදිරි දින කිහිපයේදී එය දිවයිනේ කාලගුණය කෙරෙහි බලපෑම් ඇතිකරනු ඇත. ඌව, මධ්‍යම,උතුරු, උතුරු-මැද සහ වයඹ පළාත් වල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00 න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ. ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මි.මී. 50 පමණ තරමක තද වැසි ද ඇතිවිය හැක.

දවසේ කාටුනය
...