අයවැය 2021
img
Friday, 20 November 2020 - 21:18

ආණ්ඩුවට එරෙහි කිසිම විවේචනයක් පාලනය කිරීමට කටයුතු නොකරන බව බව සභානායක, අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන...

  Read more
img
Wednesday, 18 November 2020 - 14:48

මෙවර අයවැය මිනිසුන්ට අළුතින් ඉපදීමට අවස්ථාව ලබා දුන් අයවැයක් බවත් නීති, රීති, රෙගුලාසි , කිසිවක්...

  Read more
img
Wednesday, 18 November 2020 - 13:13

මෙවර අයවැයෙන් රාජ්‍ය සේවකයින්ට සහන රැසක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අතර ,රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ විදුලි බිල්පත්...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 17:19

2021 අයවැය කථාව   හැඳින්වීම   ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ රජයේ “සෞභාග්‍යයේ...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 17:04

රජයේ නව අය වැය වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් අද (17) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 17:00

2021 ආර්ථික වර්ධන වේගය වැඩිකිරීමට අවධානය ගම සමග පිළිසඳර රජයේ වැඩපිළිවෙලේ ග්‍රාමීය ජනතාව ඉල්ලා...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 16:54

ග්‍රාමීය මාර්ග කිලෝමීටර් 50000 ඉදිකිරීමට රුපියල් මිලියන 20000ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන ග්‍රාමීය පාලම්...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 16:51

කාන්තාවන් සහ පිරිමින් සඳහා විශ්‍රාම ගන්නා වයස අවුරුදු 60 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට පියවර සෑම ග්‍රාම...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 16:45

එක් වරක් භාවිතා කළ ඉවතලන පොලිස්තින් හා ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන තහනම් කිරීමට පියවර වැලිගොඩදැමීම නියාමනය...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 16:40

තමාට වෘත්තීයක් උනන්දුවක් ඇති වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන වෙත හෝ තමන්ගේ ගම්ප්‍රදේශවලට අනුයුක්ත කිරීමෙන්...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 16:34

විසිවන ව්‍යස්ථා සංශෝධනය හරහා උපරිමාධිකරණ විනිසුරුවරුන් සංඛ්‍යාව වැඩිකිරීමට හැකිවීම හේතුවෙන්...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 16:27

මහබැංකුවේ බැංකු නොවන මූල්‍ය සමාගම් අධීක්ෂණයට ඇති ආයතන ප්‍රතිසංවිධානය කෙරේETI තැන්පත්කරුවන් පීඩාවට...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 16:25

ඉදිරිකිරීම් කර්මාන්තය සඳහා ලබාගතයුතු ආයතනික බලපත්‍ර සරල කෙරේ ගල්, වැලි, පස් ආදී අමුද්‍රව්‍ය...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 16:19

මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන් දිරිමත් කිරීමට අමතර කොටස් බදු අඩුකිරීමට පියවර රජයේ ආයතනවල වහන...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 16:11

අපනයන ඉලක්ක ජයගැනීමට නව විදේශ තානාපතිවරු යෙදවීමට පියවර  තුලනාත්මක වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 16:01

දිස්ත්‍රික්ක 21ක කුඩා පරිමාණයේ වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා රුපියල් මිලියන 1000ක ප්‍රතිපාදන සමස්ත...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 15:53

2024 වන විට මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා මෙරින්ඩ්‍රයිව් මාර්ගය මොරටුව...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 15:48

පොල් ඉඩම්වල ඵලාදායීතාව වැඩිකිරීම සඳහා පුරන්කුඹුරු ආශ්‍රිතව පොල් වගාකිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් කන්තලේ...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 15:45

ආකර්ෂණීය මත්ස්‍ය වර්ග හා පැළෑටි අපනයනය වැඩි කිරීම සඳහා පවත්නා පරිපාලන ක්‍රමවේද සරල කිරීමට පියවර මත්ස්‍ය...

  Read more
img
Tuesday, 17 November 2020 - 15:41

බෝපත්තලාව සහ රිදීගම ගොවිපොළවල් ගව අභිජනන මධ්‍යස්ථාන ලෙස දියුණු කිරීමට පියවර ගැනෙනවා කිරිනිෂ්පාදන...

  Read more
1   |   2      »      
...
Friday, 20 November 2020 - 21:18

ආණ්ඩුවට එරෙහි කිසිම විවේචනයක් පාලනය කිරීමට කටයුතු නොකරන බව බව සභානායක, අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන...   Read more

...
Wednesday, 18 November 2020 - 14:48

මෙවර අයවැය මිනිසුන්ට අළුතින් ඉපදීමට අවස්ථාව ලබා දුන් අයවැයක් බවත් නීති, රීති, රෙගුලාසි , කිසිවක්...   Read more

...
Wednesday, 18 November 2020 - 13:13

මෙවර අයවැයෙන් රාජ්‍ය සේවකයින්ට සහන රැසක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අතර ,රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ විදුලි බිල්පත්...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 17:19

2021 අයවැය කථාව   හැඳින්වීම   ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ රජයේ “සෞභාග්‍යයේ...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 17:04

රජයේ නව අය වැය වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් අද (17) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 17:00

2021 ආර්ථික වර්ධන වේගය වැඩිකිරීමට අවධානය ගම සමග පිළිසඳර රජයේ වැඩපිළිවෙලේ ග්‍රාමීය ජනතාව ඉල්ලා...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 16:54

ග්‍රාමීය මාර්ග කිලෝමීටර් 50000 ඉදිකිරීමට රුපියල් මිලියන 20000ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන ග්‍රාමීය පාලම්...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 16:51

කාන්තාවන් සහ පිරිමින් සඳහා විශ්‍රාම ගන්නා වයස අවුරුදු 60 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට පියවර සෑම ග්‍රාම...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 16:45

එක් වරක් භාවිතා කළ ඉවතලන පොලිස්තින් හා ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන තහනම් කිරීමට පියවර වැලිගොඩදැමීම නියාමනය...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 16:40

තමාට වෘත්තීයක් උනන්දුවක් ඇති වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන වෙත හෝ තමන්ගේ ගම්ප්‍රදේශවලට අනුයුක්ත කිරීමෙන්...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 16:34

විසිවන ව්‍යස්ථා සංශෝධනය හරහා උපරිමාධිකරණ විනිසුරුවරුන් සංඛ්‍යාව වැඩිකිරීමට හැකිවීම හේතුවෙන්...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 16:27

මහබැංකුවේ බැංකු නොවන මූල්‍ය සමාගම් අධීක්ෂණයට ඇති ආයතන ප්‍රතිසංවිධානය කෙරේETI තැන්පත්කරුවන් පීඩාවට...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 16:25

ඉදිරිකිරීම් කර්මාන්තය සඳහා ලබාගතයුතු ආයතනික බලපත්‍ර සරල කෙරේ ගල්, වැලි, පස් ආදී අමුද්‍රව්‍ය...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 16:19

මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන් දිරිමත් කිරීමට අමතර කොටස් බදු අඩුකිරීමට පියවර රජයේ ආයතනවල වහන...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 16:11

අපනයන ඉලක්ක ජයගැනීමට නව විදේශ තානාපතිවරු යෙදවීමට පියවර  තුලනාත්මක වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 16:01

දිස්ත්‍රික්ක 21ක කුඩා පරිමාණයේ වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා රුපියල් මිලියන 1000ක ප්‍රතිපාදන සමස්ත...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 15:53

2024 වන විට මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා මෙරින්ඩ්‍රයිව් මාර්ගය මොරටුව...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 15:48

පොල් ඉඩම්වල ඵලාදායීතාව වැඩිකිරීම සඳහා පුරන්කුඹුරු ආශ්‍රිතව පොල් වගාකිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් කන්තලේ...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 15:45

ආකර්ෂණීය මත්ස්‍ය වර්ග හා පැළෑටි අපනයනය වැඩි කිරීම සඳහා පවත්නා පරිපාලන ක්‍රමවේද සරල කිරීමට පියවර මත්ස්‍ය...   Read more

...
Tuesday, 17 November 2020 - 15:41

බෝපත්තලාව සහ රිදීගම ගොවිපොළවල් ගව අභිජනන මධ්‍යස්ථාන ලෙස දියුණු කිරීමට පියවර ගැනෙනවා කිරිනිෂ්පාදන...   Read more

1   |   2      »      
දවසේ වීඩියෝව
ad
දවසේ කාලගුණ අනාවැකිය
+28
°
C
H: +28°
L: +26°
Colombo
Saturday, 12 September
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
+28° +28° +28° +28° +28° +28°
+26° +26° +26° +26° +26° +26°

2021 නොවැම්බර් මස 24

නිරිත දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ පවතින ගැඹුරු පීඩන අවපාතය ලංකාවේ ත්‍රිකුණාමලය වෙරළට කි.මී.280 දුරින් (10.0N, 83.3E) මුහුදු ප්‍රදේශයේ ස්ථානගතව පවතී.

ඉදිරි පැය 12ක කාලය තුළ සුළි කුණාටුවක් දක්වාත් ඊළඟ පැය 12 තුල චන්ඩ සුළි කුණාටුවක් දක්වාත් වර්ධනය විය හැක.

මෙම පද්ධතිය ඉදිරි පැය 48 තුල දිවයිනේ උතුරු වෙරළ ආසන්නයෙන් ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු වෙරළ දෙසට ගමන් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දවසේ කාටුනය
...